Планирани служби во 2021

Четврток 07-01-2021 Божик (Со почеток во 10.00 часот) (Службата е одложена)
Вторник 19-01-2021 Водици (Со почеток во 12.30 часот) (Службата е одложена)
Недела 14-03-2021 Прочка
Недела 25-04-2021 Цветници
Сабота 01-05-2021 Велигден (Со почеток во 23.00 часот) 
Сабота 15-05-2021 Св. Атанас
Недела 20-06-2021 Педесетница
Сабота 28-08-2021 Голема Богородица
Сабота 11-09-2021 Отсекување на главата на Св. Јован Крстител (Службата е одложена)
Недела 03-10-2021 Собор на сите Македонски светители
Недела 21-11-2021 Св. Арангел Михаил (црквата е зафатена ке се бараат други простории)
Среда 08-12-2021 Св. Климент Охридски (црквата е зафатена ке се бараат други простории)
Недела 19-12-2021 Св. Никола чудотворец
Петок 07-01-2022 Божик

      Сите богослужби се со почеток во 17 часот, освен каде што поинаку е заведено. Повторно оваа година за Водици ке се фрла крстот во вода

      Покрај горенаведените датуми, црквата е секогас отворена за посебни потреби на нашите верници