Духовни услуги

Духовни услуги

Цени за членарина и услуги од наредната 2018 година.

Членарина :

200 круни за лица испод 65 години.

100 круни за лица над 65 години.

1100 дкк. – крштевка, венчавка, погреб, спевање.

100 дкк – молитва.

За не членови

2200 дкк. – крштевка, венчавка, погреб, спевање.

200 дкк – молитва.

Зачленувањето за 2020 год. се врши најкасно до Велигден 18-04-2020 година

Зачленување за наредната година можи да се изврши на која било богослужба, или со уплатана на конто: рег.број 3306 кон. број 4083807849. Внимавајте да пишите име и презиме ко ке плајкате на сметка.

Почитувани верници, Ве замолуваме во иднина кој е во можност плаќањето на чланарината да се направи електронски, со цел олеснување на волонтерската работа на одборот. Ви благодариме однапред.